222 Followers

222 Followers

 • Codfabrik

  Codfabrik

  Codfabrik fikirlerinizi uygulamaya dönüştürür, App Store'a hazır şekilde size teslim eder.

 • Selim Cayık

  Selim Cayık

  “Ancak şehirlilerden pek azı yerleşik hayatın bu gibi kötü tesirlerinden kendilerini koruyabilmişlerdir.”

 • sevcandogan

  sevcandogan

 • Kabakci Mustafa

  Kabakci Mustafa

  Independent tweets on marketing,smart thinking and consumer behaviors. Pazarlama ve tüketici davranışı üzerine bağımsız tweetler.

 • Enes Gazi Karahan

  Enes Gazi Karahan

  Sosyal Medya Yönetimi Dijital Pazarlama alanlarında çalışan Yazılıma meraklı bir İnşaat Mühendisi

 • öner oktar

  öner oktar

  collab.istanbul

 • kiminista

  kiminista

 • Sevki Karadeniz

  Sevki Karadeniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store